Uusi hallitus aloittanut toimintansa

Turvallisuusmuseo on valinnut vuoden 2023 hallitukseensa kolme uutta jäsentä ja siten uudistunut hallitustaan merkittävästi.

Turvallisuusmuseo on valinnut vuoden 2023 hallitukseensa kolme uutta jäsentä ja siten uudistunut hallitustaan merkittävästi.

Vanhoina jäseninä jatkavat:
Puheenjohtaja Jouko Ahonen
Sihteeri Erkki Pitkänen
Rahastonhoitaja Veijo Vironen
Jäsenet Patrick Forsbom ja Antero Kääpä

Uusina jäseninä aloittavat:
Varapuheenjohtaja Sami Pakarinen
Jäsenet Eero Pesola ja Reijo Tiilikainen

Uusien jäsenten esittely

Sami Pakarinen

Sami Pakarisella on lähes 30 vuoden kokemus turvallisuusalalta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa noin 14 vuotta Turvakolmion Group Oy:n (nykyään osa Loihde- konsernia) palveluksessa asiantuntijana, projektijohdossa, myyntipäällikkönä ja -johtajana, sekä hälytyskeskuksessa operatiivisena ja teknisenä vastuuhenkilönä. Pakarinen on toiminut myös turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijayrityksen Ahertava Oy:n toimitusjohtajana. Tällä hetkellä hän on turvallisuusratkaisujen digitalisaatioon, konsultointiin ja turvatekniikkaan erikoistuneen yrityksen Digisys Oy:n toimitusjohtaja.

Eero Pesola

Eero Pesolalla on yli 30 vuoden tietoverkkokokemus, joista yli 20 vuotta turvallisuusalalla. Hän on ollut Turvakolmiossa teknologiapäällikkö ja vastannut myös yhtiön tietoturvasta ja -suojasta. Lisäksi hän on toiminut turvavalvomon operaattorina ja ollut mukana muun muassa poliisivankilan tuotekehityksessä. Pesola on tällä hetkellä Digisys Oy:n teknologiajohtaja.

Reijo Tiilikainen

Reijo Tiilikaisella on lähes 40 vuoden turvallisuusalan kokemus muun muassa Certegossa (entinen Flexim Security), Niscayahissa (entinen Securitas Systems Oy, Securitas Tekniikka Oy ja STW Security Oy) ja Esmi Oy:ssä (sulautunut osaksi Schneider Elctric -konsernia) muun muassa liiketoiminnan ja sisäisen turvallisuuden johtamisen, myynnin ja tuotannon tehtävistä, sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyöstä. Tiilikainen on tällä hetkellä Avarn Security Oy:n teknologialiiketoiminnan aluejohtaja ja vastaa esimerkiksi teknologialiiketoiminnan projektiliiketoiminnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä Huoltovarmuuskeskuksen ja viranomaisten kanssa.