Hälytyksenvastaanottolaite TAR200

Hälytysten vastaanottoon. Käyttöohjekirja on tuotteen mukana.
Robottipuhelimen vastaanotin.
Lisätietoja
Erikoisnimi - kuvailu Ring Master
Valmistusmaa Norja
Valmistuskaupunki Oslo
Valmistaja Audio Light A.S.
Valmistustapa teollinen
Materiaali Metalli, Elektroniikka
Kunto Hyvä
Leveys(cm) 49.5
Pituus/Syvyys(cm) 31.8
Korkeus(cm) 12
Käyttöpaikka Vartioimisliikkeen hälytyskeskus
Käyttäjä Tämä laite oli Vartioässät Oy:n hälytyskeskuksessa Karjalankatu 2, Helsinki
Käyttöajan alkupvm 1.8.1986
Käyttöajan lopetuspvm 2.10.2000
Käyttötapa Hälytyksen vastaanotin näytti koodilla, mistä kohteesta hälytys tuli. Laite käytti sisäiseen kommunikointiin numeroita 3 ja 7 ja näitä ei voinut käyttää asiakastunnisteissa. Lisäksi numerosarjan ensimmäinen numero ilmoitti hälyttäneen silmukan tai vastaavan eli kohteesta saattoi tulla numerot 122, 222,422 ja suuremmassa versiossa vielä 522, 622, 822. Koska 1970 ja 1980 luvulla ei ollut tietokoneita kohdekohtaiset ohjeet olivat mapeissa numerojärjestyksessä joten jokaisesta tulevasta koodista piti olla oma kohdekortti. Robotti pystyi lähettämään pienemmällä versiolla 3 erilaista koodia ja isommalla 7 erilaista tietoa. Laitteessa ei ollut mitään muistia vaan päivystäjän piti kirjata saapunut koodi erilliseen kirjaan käsin. Jokaisella vartioimisliikkeellä oli oma tapansa kirjata asioita ylös. Ring Master Oy joka laitteen maahantuoja teki myöhemmin (1980 -luvun loppupuolella) teki laitteeseen kirjoittimen. Kirjoitin printtasi paperille tulleen koodin ja kellonajan. Kaikki kuitenkin jouduttiin taltioimaan käsin päiväkirjaan. Päiväkirjaan merkittiin myös mitä kulloinkin tehtiin.